RSS

Mutiara Hadits Qudsi Hari Ini

03 Mar

Alhamdulillah wa Syukurillah. Laa Ilaaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadz Dzoolimiin. Berikut mutiara hadits – hadits pilihan untuk hari ini. Semoga sunnah – sunnah Rosululloh SAW selalu menjadi pilihan kita dalam beradab sehari – hari.

1.        Berbagai Macam Karakter Hamba – hamba Alloh dalam Keimanannya

“Sesungguhnya di antara hamba – hamba-KU terdapat seseorang yang tidak baik keimanannya melainkan bila menjadi orang yang hartawan, dan seandainya Kujadikan ia seorang yang fakir, niscaya ia akan menjadi orang yang kafir. Sesungguhnya di antara hamba – hamba-KU terdapat seseorang yang tidak baik keimanannya melainkan bila menjadi orang yang fakir, seandainya Kujadikan ia seorang yang hartawan tentulah ia menjadi orang yang kafir. Sesungguhnya di antara hamba – hamba-KU terdapat seseorang yang tidak baik keimanannya melainkan bila diberi sakit, seandainya Kujadikan tubuhnya sehat ia menjadi orang kafir. Sesungguhnya di antara hamba – hamba-KU terdapat seseorang yang tidak baik keimanannya bila menjadi orang yang sehat, seandainya Kujadikan ia orang yang sakit tentulah ia manjadi menjadi orang yang kafir. (Diketengahkan oleh Ibnu ‘Asakir melalui Anas RA., di dalam sanadnya terdapat Al Hasan ibnu Yahya Al Khusyani. Dan Al Khothib telah mengetengahkannya melalui Ibnu ‘Umar RA.)

2.        Tiga Makhluk yang Diciptakan Alloh oleh Tangan-NYA Sendiri

Sesungguhnya Alloh tidak menciptakan makhluk secara langsung dengan tangan-NYA sendiri melainkan hanya 3 makhluk, lalu Alloh berfirman kepada segala sesuatu, “Kun (jadilah)!” maka jadilah segala sesuatunya. Alloh menciptakan Al – Qolam, Adam AS. dan Surga Firdaus dengan tangan-NYA sendiri, lalu Alloh berfirman kepada Surga Firdaus; “Demi Keagungan dan Kemuliaan-KU, tidak boleh ada orang kikir yang bertempat tinggal di dalammu bersebelahan dengan-KU dan tidak boleh orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya (Dayyuts) dapat mencium harummu.” (Diketengahkan oleh Ad – Dailami melalui ‘Ali)

3.        Wahyu Alloh SAW., kepada Nabi Isa AS., dan Berita Karakteristik Rosululloh SAW

Alloh SAW., mewahyukan kepada Isa Ibnu Maryam AS., “Berjuanglah dengan sungguh – sungguh di kalangan bani Israel, jangan lemah, dengarkanlah dan patuhilah, wahai putera wanita suci, perawan yang lajang. Sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu tanpa melalui proses Ayah, dan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan-KU bagi semesta alam. Maka hanya kepada-KU-lah engkau harus menyembah dan bertawakkal-lah kepada-KU. Lalu berangkatlah kamu ke penduduk Tsurania dan sampaikan (kepada orang – orang yang ada) dihadapanmu bahwa sesungguhnya Aku adalah Alloh yang benar (yang pandai mengurus makhluk-NYA) yang tiada berubah. Percayalah kamu sekalian kepada Nabi yang ummi, berkebangsaan Arab, yang memiliki unta, baju perang dan sorban. Dia mempunyai mahkota, sepasang terompah dan hirawah yakni tongkat, ikal rambutnya, berdahi lebar, bertaut kedua alisnya (nampak), bercelak kedua matanya berhidung mancung, lebar kedua pipinya, lebat jenggotnya, keringat pada wajahnya bagaikan mutiara, bau kesturi merebak dari dirinya, lehernya bagaikan kendi perak, pada kerongkongannya seolah – olah mengalir cairan emas. Dia berambut dari pangkal leher sampai ke pusarnya yang tegak lurus ke bawah bagaikan tongkat. Di dadanya maupun perutnya tidak ada rambut selain itu. Kedua telapak tangannya dan telapak kakinya tebal. Apabila dia datang bersama orang – orang lain beliau paling menonjol di antara mereka. Apabila dia berjalan seolah – olah bagaikan sedang turun dari batu karang atau bagaikan aliran air yang turun deras. Dia berketurunan sedikit.” (Diriwayatkan Muhammad Ibnu yusuf Asy Syami di dalam Kitab Sirohnya melalui Ya’qub ibnu Sufyan yang telah mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Faidh Al Bajali, telah menceritakan kepada kami Salam ibnu Miskin dan Muqotil ibnu Hayyan).

4.        Wahyu Alloh kepada Nabi ‘Uzair

Alloh menurunkan wahyu kepada saudaraku ‘Uzair, Apabila kamu tertimpa suatu musibah, jangan sampai kamu mengadukan-KU kepada sesama makhluk, sebab Aku pun mengalami berbagai musibah karena kamu. Namun Aku tidak mengadukanmu kepada para malaikat-KU. “Hai ‘Uzair berbuat durhakalah kamu terhadap-KU sebatas kemampuanmu menahan azab-KU, mintalah kepada-KU semua keperluanmu sebatas kemampuanmua dalam beramal untuk-KU, dan jangan sampai kamu merasa aman dari pembalasan-KU agar kamu dapat masuk ke dalam Surga-KU.”Maka ‘Uzair pun bergetar, ia menangis karenanya, lalu Alloh mewahyukan kepadanya, “Hai ‘Uzair, janganlah kamu menangis. Apabila kamu berbuat durhaka terhadap-KU karena kebodohanmua, niscaya aku akan mengampunimu berkat kemurahan-KU, karena sesungguhnya Aku Maha Pemurah, Aku tidak menyegerakan hukuman-KU terhadap hamba – hamba-KU, dan Aku adalah Yang Maha Pemurah di antara para pemurah.” (Diketengahkan oleh Ad – Dailami melalui Abu Hurairoh RA.)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 3 March 2011 in Hadits

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s